Sodermans An Katrien

An Katrien Sodermans is arbeidspsychologe en doctor in de Sociale Wetenschappen. Ze is verbonden aan de studiedienst van het Departement Werk & Sociale Economie. Voorheen was ze sinds 2016 verantwoordelijke voor het kenniscentrum bij SYNTRA Vlaanderen. Vanuit deze functie bouwde ze een inhoudelijke expertise op rond duaal leren, ondernemersvorming en levenslang leren. Ze is ook afgevaardigde voor Vlaanderen in het ‘Cedefop network of apprenticeship experts’. An Katrien was één van de redacteurs van het boek ‘Leren duaal leren’ (Acco, 2018). Voor dat boek schreef ze ook zelf een hoofdstuk rond nieuwe financieringssystemen voor duaal leren.

Andere bijdrages van deze auteur