Kimps Ditte

Ditte werkt als coördinator van het expertisecentrum innovatieve leerwegen van het Departement Werk & Sociale Economie. Daarvoor was ze medewerker van de studiedienst van SYNTRA Vlaanderen. Ditte heeft 7 jaar ervaring als onderzoeker aan de KU Leuven, en ruim 5 jaar als computertaalkundige in het research & development team van spraaktechnologiebedrijven, namelijk Dictaphone en Nuance. Ze heeft een licentiaatsdiploma in de Germaanse talen (Engels-Nederlands), aangevuld met een studie in sociale en culturele antropologie, een lerarenopleiding en een doctoraat in de taalkunde.

Andere bijdrages van deze auteur