Vandormael Femke

Femke werkt voor de Afdeling Duaal Leren en Sectoren van het Departement Werk & Sociale Economie. Voorheen werkte ze vanaf 2015 bij SYNTRA Vlaanderen als projectmedewerker voor het ESF-project Werkplek21 en verdiepte zich in die periode in de verschillende aspecten van duaal leren. Sinds juni 2017 was ze verantwoordelijke van het team Beleidsoperationalisering Duaal Leren. In die functie stond ze onder meer in voor de ontwikkeling van het digitale loket werkplekduaal.be. Femke is sociaal agoge van opleiding en werkte voordien onder meer als pedagogisch stafmedewerker bij FOS Open Scouting.