Struyf Annemie

Annemie Struyf is als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij CeMIS (Centrum voor Migratie en Interculturele Studies). Binnen CeMIS is ze momenteel coördinator en co-titularis van het opleidingsonderdeel ‘Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie’ (2019-2020) en schrijft ze mee aan onderzoeksvoorstellen. Voordien was ze betrokken bij de evaluatiestudie van de implementatie van duaal leren in Vlaanderen; `Schoolbank op de werkplek` (2019) en het onderzoeksproject STEM@School (2014-2018).  Als Master in het Sociaal Werk (2014) en Doctor in de Onderwijskunde (2019) heeft ze een sterke interesse in hoe het welzijn en de motivatie van individuen beïnvloed en versterkt kunnen worden door de sociale context. Dit vormt tevens de rode draad doorheen haar onderzoek. Zo focuste ze zich in haar doctoraatsonderzoek op hoe de leeromgeving het engagement van jongeren tegenover STEM-onderwijs kan versterken. Andere onderzoeksinteresses situeren zich binnen de thema`s sociale gelijkheid, integratie en interculturaliteit.