Sourbron Michelle

Michelle Sourbron vervolledigde in 2008 haar master in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven en werkt sinds 2009 op het Steunpunt Werk (KU Leuven). Als senior onderzoekster heeft ze heel wat expertise opgebouwd rond beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt. Haar specialisatie ligt voornamelijk op het gebied van levenslang leren, jongeren en de potentiële arbeidsreserve. Daarnaast heeft ze een actieve rol in het Interreg project Werkinzicht waarbij Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarktinformatie op één lijn worden gebracht en er eveneens uitgebreid aandacht is voor de grensarbeid tussen Vlaanderen en Nederland.