Nouwen Ward

Bij het verschijnen van de bijdrage was Ward Nouwen doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (CeMIS). Zijn onderzoeksinteresse focust zich op onderwijsloopbanen en (on)gekwalificeerde uitstroom in het Vlaamse beroepsonderwijs. Als onderzoeker was/is hij onder meer betrokken bij een grootschalig Europees onderzoek naar het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en de evaluatie van de proeftuinen Schoolbank op de Werkplek (Duaal Leren). Als academisch expert was/is hij verder actief in de redactieraad van de Europese Toolkit voor scholen (Europese Commissie, DG EAC), de VET Toolkit for Tackling Early Leaving (Cedefop) en was hij lid van de academische raad van SYNTRA Vlaanderen.