Goethals Annelies

Annelies Goethals studeerde af als onderwijspedagoge aan de KULeuven. In 2006 ging ze aan de slag bij SYNTRA Vlaanderen. Ze startte er in de functie van doelgroepenadviseur, daarna volgde ze binnen de afdeling regie de thema’s op het snijvlak onderwijs-werk op. In 2016 startte ze als accountmanager duaal leren. Zo werkt ze mee aan de uitbouw van de regie duaal leren in samenwerking met partners. Ze is secretaris van de sectorale partnerschappen chemie en voedingsnijverheid en voorzitter van de klankbordgroep sectoren.