Desmedt Ella

Ella Desmedt is doctor in de pedagogische wetenschappen (UGent, 2004) en master in overheidsmanagement en -beleid. Haar loopbaan bracht haar via onderwijsonderzoek, over onderwijsbeleid, naar het onderzoeken van overheidsmanagement en -beleid in brede zin.

Ze is senior consultant bij IDEA sinds september 2016. Voordien werkte ze 6 jaar als auditeur bij het Rekenhof, waar ze in het kader van performance audits specifieke beleidsmaatregelen en/of de algemene werking van overheidsinstellingen evalueerde. Eerder was ze raadgever van de Vlaamse onderwijsministers Vandenbroucke en Smet en projectleider in de sector onderwijs en arbeidsmarkt van het HIVA (KULeuven).