Delvaux Eva

Bij het verschijnen van de publicatie was Eva Delvaux verbonden aan het team Regie Ondernemersvorming van SYNTRA Vlaanderen. Daar volgde ze verschillende projecten op over ondernemersvorming, hoofdzakelijk binnen de cluster management en bedrijfsbeheer. Voordien werkte ze binnen de afdeling sectorale netwerking waar ze pedagogisch adviseur kwaliteit was. Ze volgde een opleiding pedagogische wetenschappen met als specialisatie onderwijskunde – bedrijfsdidactiek aan de KULeuven. Voor SYNTRA Vlaanderen werkte ze bij de Universiteit Antwerpen binnen de onderzoeksgroep EduBROn waar ze onderzoek verrichtte rond onderwijsbeleid en leerpatronen.