Conkova Monika

Monika Conkova werkt als beleidsmedewerker op de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid. Na haar studies master in de meertalige communicatie werkte ze vijf jaar bij het OCMW Gent, eerst als vormingsmedewerker in het kader van een ESF-project en dan als adjunct van de directie in het team beleidsondersteuning.