Castermans Inez

Inez Castermans werkt als expert onderwijsbeleid, partner onderwijs & kwaliteitszorg voor de graduaatsopleidingen van hogeschool UCLL. In deze functie ontwikkelde ze de visie op werkplekleren voor UCLL en droeg ze bij aan de totstandkoming van de nieuwe graduaatsopleidingen. Ze ondersteunt deze graduaatsopleidingen op didactisch en pedagogisch vlak en draagt zorg voor de kwaliteit. Voordien werkte ze als leerkracht in het volwassenenonderwijs, als onderzoeker aan de projecten ‘De (op)waardering van HBO5 in Limburg’, ‘Leerloopbanen van de toekomst’ en ‘Les & Ervaarstages’ en als stafmedewerker HRM in de social profit. Inez is Master in de Educatieve Studies (KU Leuven, 2008), Bachelor in het Sociaal werk (KHLeuven, 2006) en volgde in 2014 de specifieke lerarenopleiding (CVO de Oranjerie).