Casier Claus

Claus is projectadviseur binnen het team Ondernemersvorming van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (Vlaio). Hij studeerde politieke wetenschappen en focust binnen zijn functie vooral op de vernieuwde tenderwerking met aandacht voor flexibele leervormen en inhoudelijke innovaties. De tenderacties verlopen overwegend via innovatieve partnerschappen die belangrijke stakeholders verenigen, zoals opleidingsaanbieders, bedrijven en kenniscentra.