Beckers Mieke

Mieke Beckers is verantwoordelijke voor het team Kwaliteitstoezicht van de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie. In die functie richt ze zich op het kwaliteitstoezicht op duale opleidingstrajecten, SYNTRA-ondernemerschapstrajecten, leertijdtrajecten en beroepskwalificerende trajecten en heeft ze een brede interesse in kwaliteitsborging in alle vormen van levenslang leren. Voordien was ze werkzaam als beleidsadviseur bij Odisee Hogeschool (2012-2019), als stafmedewerker kwaliteitszorg bij de Vlaamse Hogescholenraad (2009-2012) en als onderzoeker aan KU Leuven, Centrum voor Sociologisch Onderzoek (2006-2008). Mieke is Master in de Sociologie (KU Leuven, 2005) en volgde het internationaal programma ‘Master in Social Policy Analysis’ (KU Leuven/Universiteit van Tilburg/Université de Nancy II/ CEPS-Instead, 2006).