Skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie met focus op de energie-intensieve industrie

In de afgelopen jaren is de transitie naar een meer duurzame economie een almaar belangrijker thema geworden, onder andere in de context van het klimaatakkoord van Parijs en meer recent binnen het Europese relanceplan. Die transitie is geen puur technologisch verhaal. Om de transitie te doen slagen is het even cruciaal dat de juiste competenties voldoende beschikbaar zijn bij de Vlaamse werkenden.

In een recente studie hebben het Departement Werk en Sociale Economie en het adviesbureau Roland Berger de belangrijkste competentie-uitdagingen tot 2035 in kaart gebracht voor de Vlaamse energie-intensieve industrie (Chemie, Primaire metalen, Rubber & Plastic, Petrochemie). Met een gezamenlijk aandeel in de Vlaamse industriële toegevoegde waarde van ongeveer 30% en directe werkgelegenheid voor 76.000 personen spelen deze sectoren een belangrijke economische en sociale rol. Het is dan ook niet enkel vanuit ecologisch, maar ook vanuit economisch en sociaal standpunt cruciaal dat deze transitie slaagt.

Om een concreet inzicht te krijgen in wat er gaat veranderen op de werkvloer, welke vaardigheden aan belang winnen en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden, werden bij deze studie 53 beleidsmakers, academici, sociale partners, clusters/ sectorfederaties, ondernemingen en opleidingscentra binnen de vier geselecteerde sectoren betrokken. Die stakeholders werden bevraagd aan de hand van diepte-interviews. Op basis van hun input werd een kwalitatief competentiekader ontwikkeld om de benodigde skills voor de transitie in kaart te brengen. In de studie werd daarnaast eveneens een kwantitatieve analyse gedaan die een duidelijk zicht geeft op het aantal skills en werkenden die zullen nodig zijn tot 2035.

Op de werkvloer van de toekomst gaan de groene en digitale transitie hand in hand

In het kader van het onderzoek werden de belangrijkste veranderingen in kaart gebracht die hun intrede gaan doen op de werkvloer binnen de energie-intensieve industrie. We zien dat de groene en de digitale transitie hand in hand gaan. In de “factories of the future” zal er bijvoorbeeld nood zijn aan recyclage, CO2 opvang en milieu impact monitoring, maar ook digitale Industrie 4.0 toepassingen zoals smart metering.

Op grote schaal aanwerven en ‘upskillen’

De studie liet toe om de belangrijkste beleidsuitdagingen te identificeren. Tegen alle verwachtingen rond digitalisering en automatisering in, zien we dat de energie-intensieve industrie structureel zal moeten aanwerven in de komende jaren en dat er op grote schaal zal moeten worden ingezet op het ‘upskillen’ van de werknemers in de verschillende sectoren. Een belangrijke bevinding is bijvoorbeeld dat tot 2035 ca. 30.000 nieuwe mensen zullen moeten worden aangetrokken (goed voor ca. 40% van het huidig aantal werkenden in de sector). Velen daarvan zijn STEM-talenten van uiteenlopende scholingsniveaus, die sowieso al schaars zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen ca. 59.000 werkenden een ‘upskilling’ in groene thema's moeten krijgen, van uiteenlopende aard zoals duurzaam materiaalontwerp, nieuwe veiligheidsprocedures, verkoopsmodellen in de circulaire economie… Verder winnen ook soft skills aan belang, waarbij ca. 67.000 werkenden verder zullen moeten getraind worden in bijvoorbeeld creatief denken, flexibele planning en organisatie- en transformatiemanagement. De studie bracht opnieuw de nood aan basis digitale werkvaardigheden aan het licht, meer bepaald voor ca. 49.000 werkenden binnen de sector, waarvan voornamelijk operatoren en technici. Om die uitdagingen te doen slagen, werden samen met een brede groep stakeholders mogelijke pistes geïdentificeerd.

Meer informatie?

Alle documentatie vindt u verzameld op deze pagina.

Bekijk ook de opname van het webinar dat plaatsvond op 11 juni 2021. Via deze link kan u de video in groter formaat bekijken.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Recente blogberichten