Leren op de werkplek in het hoger onderwijs. Vragenlijst voor zelfevaluatie en inspiratie

Klaar voor leren op de werkplek?

In het hoger onderwijs zijn er verschillende vormen van werkplekleren mogelijk, van gesimuleerd werkplekleren in de hogeronderwijsinstelling (HOI) tot reëel leren op een werkplek bij een onderneming. De proeftuinen van duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs, bijvoorbeeld, experimenteren met verschillende vormen van werkplekleren, waarbij er een focus hoort te liggen op leren op een reële werkplek bij een onderneming. Het leren op de werkplek is een intensieve vorm van werkplekleren voor de studenten, maar het vraagt ook een gedegen voorbereiding en planning door de HOI. Maar hoe pakt u dat precies aan? En bent u zeker dat u over alle aspecten hebt nagedacht?

De vragenlijst

Met deze vragenlijst Leren op de werkplek in het hoger onderwijs kan u zelf evalueren of uw HOI klaar is voor leren op de werkplek of een intensieve vorm van werkplekleren, zoals duaal leren. U ontdekt welke aspecten belangrijk zijn voor leren op de werkplek en u kan zelf onderzoeken hoe u zich erop wil voorbereiden. Om tot succesvol leren op de werkplek te komen, is het niet noodzakelijk om alle vragen voluit of positief te beantwoorden, maar de vragen zetten aan om na te denken over verschillende aspecten van leren op de werkplek. Bij elke vraag kan u evalueren of er aan voldaan is via direct of flankerend beleid door uw HOI, en beslissen of bijkomende actie zinvol is of niet. Op deze manier helpt de vragenlijst u bij de voorbereiding van leren op de werkplek.

De vragenlijst is gebaseerd op het Apprenticehips Quality Toolkit van het project Learn to work, dat in 2017 is samengesteld door verschillende Europese hogeronderwijsinstellingen met meer of minder ervaring in het leren op de werkplek. Het Apprenticeships Quality Toolkit is zelf voor een groot stuk gebaseerd op het Framework for Quality and Effective Apprenticeships van de Europese Commissie (2017). Ze is verder aangepast aan de Vlaamse context in samenwerking met tien Vlaamse hogeronderwijsinstellingen in de klankbordgroep hogeronderwijsinstellingen van SYNTRA Vlaanderen in het najaar van 2019.

De thema’s van de vragenlijst

De vragenlijst bevat een reeks vragen over zes grote thema’s: Leerdoelen, Rekruteren, Matchen, Overeenkomst, Opvolging en Evaluatie (zie Figuur):

  • Het eerste thema gaat om het vastleggen van de leerdoelen van de opleiding, waarbij er wordt geïdentificeerd wat de verschillende belanghebbenden, zoals de ondernemingen, verwachten van leren op de werkplek.
  • Het tweede thema bevat vragen over het rekruteren van leerwerkplekken, waarbij men rekening houdt met het spanningsveld tussen voldoende aanbod en kwaliteit van leerwerkplekken.
  • Thema 3 gaat over het screenen en matchen van studenten met de leerwerkplekken op een systematische en transparante manier.
  • In thema 4 draait alles om het documenteren van de overeenkomsten tussen de betrokken actoren.
  • In thema 5 gaan de vragen over het opvolgen van de studenten en de leerwerkplek met de nodige ondersteuning en bijsturing waar nodig.
  • Thema 6, ten slotte, focust op de evaluatie van de lerenden en hun kwalificaties.

Bekijk hier de vragenlijst voor zelfevaluatie en inspiratie

Vragenlijst

- vragenlijst_leren_op_de_werkplek_in_hoger_onderwijs.pdf
13.54 MB

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten