Drie finalisten van IdeaalDuaal, drie manieren van innoveren

IdeaalDuaal als facilitator in vernieuwing door samenwerking

Voor innovatieve vernieuwing is er steeds de vraag naar meer middelen. Tot voor de coronacrisis was innovatie in het leren geen evidente optie, hoewel de mogelijkheden voor de hand liggen. Het uitgebreide potentieel benutten van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, startups en verschillende partijen, veronderstelt een andere manier van denken en een andere rol die de overheid opneemt, namelijk denken vanuit een ecosysteem waarin verschillende partijen een wisselende bijdrage leveren en elkaar versterken. En net daar speelde IdeaalDuaal op in.

In digitale tijden dongen drie ijzersterke finalisten mee in wat al de derde editie is van IdeaalDuaal. In september 2019 lanceerde SYNTRA Vlaanderen de grote uitdaging: hoe stemmen we onderwijs en de bedrijfswereld beter op elkaar af? Met een Foodtruck roadshow doorheen Vlaanderen en een stevige campagne op sociale media zochten we naar innovatieve ideeën en projecten. Omdat dit academiejaar de proeftuinen duaal leren in het hoger onderwijs van start gingen, stonden ook veel hogescholen op onze toerlijst.

IdeaalDuaal wil als concept innovatieve samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt en de opleidingswereld stimuleren. IdeaalDuaal kiest voluit voor de drie grote C’s: coaching, cocreatie en contacten. Door een ecosysteem bij elkaar te brengen van technologie, innovatie, business development, startup acceleratie, onderwijs en de bedrijfswereld tillen we een fris idee omhoog naar een sterk concept. Opleidingsverstrekkers, bedrijven, overheid, startups en kenniscentra leven immers niet in afzonderlijke werelden. In een netwerk van onderling interagerende partners ontstaan en ontwikkelen zich nieuwe manieren van leren. In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers het belangrijkste element om voortdurend te blijven vernieuwen. In Zwitserland zien we een dergelijk voorbeeld in het onderwijs. In het befaamde EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), ook wel het ’MIT van Zwitserland’ genoemd. Zwitserland heeft niet enkel een grote voorsprong in duaal leren en levenslang leren, de gehele onderwijsvernieuwing wordt daar getrokken vanuit een start-up ecosysteem aan de EPFL. IdeaalDuaal zet als concept in op een ecosysteem door een samenwerking aan te gaan met imec.istart, GAN, Vlaamse Scholierenkoepel, Microsoft, Vlaamse Vereniging van Studenten en KlasCement.

Meer dan 100 ideeën werden ingediend en de juryleden hadden geen gemakkelijke taak om daaruit de halvefinalisten te selecteren. De halvefinalisten werden in februari uitgenodigd op het coachingevent. De workshops “Business Model Canvas” en “elevator pitch” en de individuele coachingsessies met experten gaven onze halvefinalisten de inspiratie om hun idee uit te werken tot een pitchwaardig voorstel voor de finale.

Uiteindelijk gingen deze drie deelnemers door naar de finale.

Liselotte van Ooteghem, coördinator bij VIVATO Kortrijk

Liselotte Van Ooteghem

Liselotte nam dit jaar deel met het project VSimulation@ChildCareEducation. In een VR-simulation game krijgen kinderbegeleiders in opleiding diverse realistische scenario’s uit een kinderdagverblijf voorgeschoteld. Studenten leren zo hun theoretische kennis toe te passen in berekende keuzes die elke dag gemaakt worden in de complexiteit van de reële context van een kinderdagverblijf. Dat in een authentieke en veilige context, waarin kinderen geen gevaar lopen. De studenten (en ook ervaren kinderbegeleiders die zich verder willen professionaliseren) stappen in een virtuele kinderopvang en leren aan de hand van gamification verantwoorde keuzes maken. Zo kunnen zij zich ook verder professionaliseren in 21ste-eeuwse vaardigheden zoals kritisch reflecteren en probleemoplossend denken. Een bewogen voorjaar van 2020 heeft meer dan eens de meerwaarde van simulation games aangetoond voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren.

Voor de ontwikkeling ging Liselotte in zee met imec via het smart education at school programma en met de software ontwikkelaar Play it Safe. Ook steunde Liselotte op een lokaal partnerschap tussen het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het werkveld om een sterk resultaat neer te zetten. Deze samenwerking bleek een fast track lane to succes te zijn. VSimulation@ChildCareEducation zal vanaf september 2020 beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Carl Boel, PhD-onderzoeker Thomas More

Carl teleporteert leerlingen met een virtualrealitybril naar hun toekomstige leer- en werkplek. Ze ervaren op een innovatieve manier aan den lijve hoe een werkdag er uitziet. De VR-app laat hen via verschillende rollen (o.a. ploegbaas, trainer, HR, veiligheidscoördinator) ervaren dat er verschillende aspecten bij een job horen, met een focus op de 21e-eeuwse vaardigheden als communicatie en samenwerken. Een 360°-kijk op hun toekomstige job dus. Door interactieve oefeningen leren leerlingen realistische scenario’s uit bestaande bedrijven kennen. Deze applicatie biedt de bedrijven de mogelijkheden om zichzelf te promoten, maar ook om de juiste werkkrachten aan te trekken op een innovatie manier.

Carl Boel

De eerste versie van het project zal uitgewerkt worden in de petrochemische sector.
De uitwerking van de applicatie zal gebeuren via verschillende design sprints die telkens afgetoetst worden bij de eindgebruikers. Via deze co-creatie beoogt Carl, een grote fan van het T-Pack model, een user-centered design te kunnen garanderen.

Thomas More zal instaan voor het onderzoek en projectmanagement. Andere partners zijn Soulmade (development), Acta, Regionaal Technologisch Centrum, Fyxxilab, Microsoft en sira-bedrijven.1 Om een grote doelgroep te kunnen bereiken, werkt Carl samen met VDAB (werkzoekenden), Acta en Sira (duaal leren) en RTC (tweedejaarsstudenten). De ambities zijn hoog en het is een innovatieroute die meer tijd vraagt, maar heel veel partners kijken reikhalzend uit naar het eindproduct.

  • 1. Sira staat voor Scheikundige Industrie Regio Antwerpen.

Tom De Cock, startupeigenaar in spe

Tom werkt aan de applicatie NonkelJos die de samenwerking tussen scholen en bedrijven bij duaal leren wilt vergemakkelijken en stroomlijnen. Vele obstakels, onder meer administratieve taken en bilaterale communicatie, worden door de digitale app weggenomen. Met een stijgend aantal leerlingen en studenten in duale trajecten, zal de app des te meer nodig worden. NonkelJos is de digitale peter die leerlingen en studenten maximaal gaat ondersteunen in de periode voor, tijdens en na een eerste werkdag in een nieuwe werkomgeving. NonkelJos zijn motto is: goed begonnen is half gewonnen! 

Tom De Cock

Deze mobiele applicatie wordt een digitaal connectiepunt tussen alle stakeholders met alle nuttige en belangrijke informatie op één centrale plaats. Via de chatbot kunnen vragen gesteld worden over duaal leren en ontstaat een wisselwerking tussen het onderwijs en de professionele sector. Net dat zou NonkelJos wel eens zeer gewild kunnen maken op de markt: één app waar zowel de leerlingen, de school als het bedrijf vinden wat ze zoeken.

Tom bewandelt de startup-route voor innovatie. Geen gemakkelijke route, waar business coaches en startup accelators broodnodige partners zijn voor ambitieuze startups. Maar het is wel de weg om een applicatie te kunnen uitbouwen voor alle scholen en voor alle bedrijven met duale opleidingstrajecten.

Wat de finalisten gemeenschappelijk hebben, is  dat ze samen met andere partners (kennisinstellingen, financierder, bedrijven, overheid, burger) een antwoord willen bieden op een concrete uitdaging. Willen we een antwoord bieden op een steeds veranderende context, dan is het hoog tijd om de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen, vernieuwing te introduceren, te bestendigen en een nieuwe rol voor de overheid in het managen van ecosystemen in verschillende domeinen van leren te introduceren. Om leren in de toekomst op die manier verder vorm te geven, is er geen extra budget nodig; door 2% van het totale onderwijsbudget van 13 miljard in te zetten op dergelijke vernieuwingstrajecten en partnerschappen, kunnen we het leren van de toekomst vormgeven.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten