Learntech & HRtech worden de kern in het leren van de toekomst: interview met Tim Rootsaert (imec.istart)

De Vlaamse regering wil levenslang leren naar een veel hoger niveau brengen. De koppeling van levenslang leren aan innovatie biedt veel perspectief in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De combinatie van kennisinstellingen, opleidingsverstrekkers en appbouwers vinden we alleszins ook terug in Vlaanderen bij imec.istart. Vickie Dekocker en Sarah Melis interviewden Tim Rootsaert, Venture Acceleration Manager bij imec.istart waar hij Learntech & HRtech trekt.

De voorbije weken werden alle scholen uitgedaagd om in een sneltempo op een digitale manier leerstof over te brengen zonder de voortgang van hun lerenden in het gedrang te brengen. Iedere lesgever werd uitgedaagd om grote digitale sprongen te nemen. De online en digitale platformen kenden een stormloop op hun aanbod. Digitaal lesgeven was geen leuke extra meer, maar de noodzakelijke norm. Maar er kwamen ook veel vragen naar boven. Hoe kunnen we de verplichte leerstof zo goed mogelijk aanbieden? Hoe kunnen we leerlingen en studenten opvolgen of evalueren? Wat met leerlingen en studenten die geen of slechts beperkt toegang hebben tot digitale hulpmiddelen? Ook het nieuwe schooljaar zal allicht starten met een combinatie van digitaal afstandsonderwijs en fysiek onderwijs. Dat de periode met klassikaal onderwijs nog  niet voor direct is, noopt tot het uitvinden van pistes waarin alle lerenden worden bereikt.

Daarnaast staat het belang van leren meer dan ooit op de agenda. De Vlaamse regering-Jambon heeft de ambitie uitgesproken om Vlaanderen naar 'the next level' te brengen. Door een hogere werkzaamheidsgraad, een digital first mindset en een doorgedreven focus op innovatie. De blik naar boven is eveneens een subtiele verwijzing naar de Scandinavische landen die als inspiratiebron dienen voor verschillende beleidsdomeinen. Van Denemarken leren we alvast het volgende: Edtech en HRtech zijn zoveel meer dan een verzameling van applicaties. Ze veranderen fundamenteel de businessmodellen binnen leren en onderwijs, en herpositioneren scholen en de rol van lerenden. Ze leveren toekomstmodellen op voor levenslang leren, ondersteund door sterke partnerschappen tussen publieke en private organisaties. Eén van de ondersteunende initiatieven is ‘Denmark Edtech’, een non-profitorganisatie die de samenwerking inzake leertechnologie in Denemarken wil bevorderden. De leden zijn bedrijven, analisten en onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van leertechnologie.1 

  • 1. Zie ook: https://www.bloovi.be/artikels/innoveren/2019/edtech-en-hr-tech-is-veel-meer-dan-een-verzameling-tech-apps

En een initiatief zoals Denmark Edtech, bestaat zoiets in Vlaanderen?

Tim Rootsaert

TIM ROOTSAERT: “Imec.istart Learn & HRTech is een samenwerking tussen imec.istart, ITEC (kennisinstelling KU Leuven), VDAB, Mediahuis, SYNTRA Vlaanderen en VRT Sandbox, waarbij een uitgebreide ervaring en netwerk op het gebied van onderwijs en leren gecombineerd wordt. Daarbij worden zowel bedrijven, kennisinstellingen, overheid als de burger betrokken. Dit consortium wil de creatie van nieuwe oplossingen en startups voor leren ondersteunen, gericht op zowel het overdragen en aanbrengen van leerinhoud als ondersteunende tools. Klanten van deze startups zijn meestal scholen, universiteiten, HR-afdelingen in bedrijven of eindgebruikers. Het consortium wil de ontwikkeling van innovatieve oplossingen ondersteunen en stimuleren die kunnen helpen bij het vormgeven van het leren van de toekomst.”

De unieke samenstelling reflecteert het quadruple helix model. Hoe worden verschillende partners/klanten bereikt en hoe wordt de rol van technologie als hefboom in de kijker gezet?

(Bron: https://ewi-vlaanderen.be/speurgids/speurgids-2019-uitgelicht/innoveren-de-quadruple-helix)

TIM ROOTSAERT: “Een tweede initiatief met imec.istart als drijvende kracht, is de learntech community. Het is een informeel netwerk van kennisinstellingen (ITEC), overheidspartners (SYNTRA Vlaanderen en VDAB) en VRT Sandbox.  Doel van de community is tweeërlei: het faciliteren van “leren en technologie” en het stimuleren van andere/ nieuwe leervormen, het actief inzetten op een dynamische lerende community met als gevolg dat de kwaliteit van de learntech startups in Vlaanderen verhoogt. De bijdrage voor verschillende stakeholders is een overzicht en inzicht geven in het ecosysteem en startups verbinden met (toekomstige) klanten, alsook de effectieve didactische meerwaarde van de technologie aantonen.”

Waar zien jullie vanuit de werking de grootste opportuniteiten?

TIM ROOTSAERT: “COVID-19 heeft de verschillende toepassingsgebieden geïllustreerd en de verschillende complementaire mogelijkheden naar effectiviteit en efficiëntie van technologie aangetoond door verschillende van onze startups. Ik denk bij voorbeeld aan Noteble. Noteble is een mooi voorbeeld van twee aspecten. Vooreerst is het een ideaal resultaat van onze partnerschappen en het quadruple helix model. Noteble was finalist van de tweede editie van IdeaalDuaal. Daarna is het project ingestapt en geselecteerd in het imec.Istart-traject om zo verder door te groeien. Daarnaast toont  de startup Noteble de mogelijkheden van technologie binnen leren. Concreet biedt Noteble een onderwijsplatform waarop scholen de capaciteiten, leerpunten en sterktes van hun lerenden in kaart kunnen brengen. Het is één uniform systeem dat in zowel duale als niet-duale trajecten kan worden toegepast, wat het voor leerlingen en leerkrachten bijzonder interessant maakt. Met andere woorden: het zorgt voor inclusief en exclusief onderwijs doordat jongeren op maat kunnen worden opgevolgd, bijgestuurd en uitgedaagd. Een ander traject waar op maat werken centraal staat, is de startup Linguineo. Daarbij wordt op basis van chatbots en gamification het leerrendement gemaximaliseerd  om een nieuwe taal te leren. Er werden al twee trajecten opgestart waarbij op een gedifferentieerde en speelse manier taal en onderwijs werden aangeboden afhankelijk van het niveau van de lerende. Gezien taal een belangrijke hefboom is op de arbeidsmarkt, kan Linguineo in het kader van levenslang leren ook nieuwe toepassingsmogelijkheden verkennen en ondersteunen.”

Als de dienstverlening die nu door de startups uitgebouwd werd, verder kan toegankelijk worden gemaakt voor vele burgers, scholen, opleidingsverstrekkers, universiteiten, bedrijven én er verder structureel kan samengewerkt worden tussen alle partners, dan hebben learntech en HRtech een belangrijke rol voor het verder uitbouwen voor levenslang leren in Vlaanderen, in de toekomst.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten