Interview met Sofie Debrock (Solidariteit voor het Gezin): duaal leren in de zorg

Duaal leren, dat kan niet zonder organisaties die leerwerkplekken aanbieden. Solidariteit voor het Gezin is zo een organisatie. We laten Sofie Debrock, manager strategische HR, aan het woord over duaal leren en de link met levenslang leren.

Een groeiende zorgorganisatie

Sofie Debrock

Solidariteit voor het Gezin1 is een grote speler op de arbeidsmarkt. Dat hoeft niet te verbazen in een vergrijzende samenleving, waar steeds vaker professionals worden ingeschakeld voor zorgtaken.

DEBROCK: “Solidariteit voor het Gezin is actief in Vlaanderen en Brussel. We zijn gespecialiseerd in thuiszorg en hebben een ruim aanbod aan diensten voor jong en oud, in goede en in minder goede tijden. Alle vormen van thuiszorg, zoals verpleging, gezinszorg, poetshulp en kraamzorg maken deel uit van ons aanbod. Maar daarnaast bieden we ook poetshulp met dienstencheques, kinderopvang, gezinsondersteuning en zorghotels voor ouderen aan, en nog zo veel meer. Met meer dan 5700 professionele medewerkers staan we klaar voor het verlichten van de huishoudelijke taken, voor de tijdelijke zorg voor kinderen, voor het geven van advies, het beantwoorden van vragen en voor het vinden van een passende oplossing als het echt moeilijk gaat.

De beleidsmakers van de vzw Solidariteit voor het Gezin hebben de intentie om samen met de vzw Thuishulp en de vzw thuisverplegingsdiensten van De Voorzorg Antwerpen en Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen, één nieuwe zorgorganisatie op te richten. Die nieuwe organisatie zal dan 12.000 werknemers tellen.”

  • 1. Intussen ging Solidariteit voor het Gezin op in i-mens. Zie https://www.i-mens.be/

Duaal leren: ideaal voor de zorgsector

Solidariteit voor het Gezin biedt momenteel werkplekken aan voor de opleiding administratief bediende en logistieke hulp in het systeem van deeltijds leren en werken. De organisatie biedt ook plaatsen aan specifiek in het kader van duaal leren, binnen de opleidingen begeleider van kinderen en zorgkundige. De leerlingen komen allen uit het secundair onderwijs – waartoe duaal leren tot nu toe beperkt was -, maar de organisatie staat uitdrukkelijk open voor alle toekomstige aanbieders van duaal leren. Op dit moment vinden jaarlijks een tiental leerlingen een werkplek bij Solidariteit voor het Gezin in het kader van de opleiding zorgkundige duaal en een vijftal in het kader van de opleiding begeleider van kinderen duaal. En duaal leren is ideaal voor die opleidingen.

DEBROCK: “De synergie tussen wat in de klas en op de werkplek wordt geleerd, zorgt ervoor dat leerlingen beter voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden. De combinatie van deze twee zorgt er bovendien voor dat leerlingen op een kwalitatievere manier leren. Om kennis te verankeren, zijn praktijkervaring en oefening vereist. Duaal leren zorgt voor die verankering, zodat competenties op een dieper niveau verworven worden. Het werkt voor veel leerlingen ook motiverender om al doende te leren en onmiddellijk kennis te maken met de context van het werkveld. Zorgkundigen in de duale opleiding leren bijvoorbeeld om zorgvragers hulp te bieden bij de activiteiten in hun dagelijkse leven, zoals aan- en uitkleden en dagelijks toilet. Zij leren ook ondersteuning te bieden bij het huishouden. Dat is eerder praktisch, maar daarnaast leren ze ook om psychosociale moeilijkheden te detecteren en te begrijpen, zoals bij rouwverwerking, vereenzaming of depressie.

We vinden het belangrijk dat er werk gemaakt wordt van nieuwe onderwijsmodellen die jongeren meer en beter voorbereiden op een toekomstige job. Duaal leren speelt daar alvast op in. De leerlingen die via duaal leren bij ons op de werkvloer komen, leren vooral de vaardigheden die hen zo goed mogelijk voorbereiden op een toekomstige job, aansluitend bij de opleiding die ze volgen. De voorbije jaren zijn er ook al verschillende leerlingen bij ons in dienst gekomen na het afronden van hun opleiding. Duaal leren is een goede manier om potentieel toekomstige medewerkers op te leiden en warm te maken voor onze organisatie.

Het voordeel dat onze duale leerlingen ervaren, ten opzichte van de leerlingen uit het systeem van deeltijds leren en werken, is dat ze meer tijd op de werkvloer doorbrengen. Dat is een win-win voor de leerling en voor ons, als organisatie: de leerling krijgt meer tijd om te leren en wij hebben de kans om de leerling naar een volwaardig niveau te tillen. Het is alleen jammer dat duaal leren het negatieve imago meesleept dat het deeltijds onderwijs heeft. Deeltijds onderwijs – en duaal leren wordt vaak in één ruk daarmee genoemd - wordt vaak aanzien als een ontsnappingsmiddel voor leerlingen die geen alternatief hebben. We vinden het nochtans een volwaardig opleidingstraject.

Een aandachtspunt bij duaal leren is dat de samenwerking tussen de opleidingsvertrekkers en de bedrijven of organisaties ruimer ook optimaal moet zijn. Alle betrokken partners moeten als het ware beschikken over de nodige expertise om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Dat is geen sinecure."

Levenslang leren, ook via duaal leren

Solidariteit voor het Gezin geldt niet alleen als aanbieder van leerwerkplekken in het kader van duaal leren. De organisatie vindt het ook belangrijk dat de eigen werknemers kunnen leren.

DEBROCK: “Wij zien kennis en vaardigheden verwerven als een belangrijke sleutel tot innovatie en succes omdat het een grotere inzetbaarheid van onze medewerkers garandeert. Het zorgt er bovendien voor dat medewerkers op een actieve manier en vanuit verantwoordelijkheid mee de organisatiedoelen behartigen. We bieden onze medewerkers diverse opleidingen, intervisies en coachingtrajecten aan over tal van onderwerpen. Op die manier willen we investeren in hun competentieontwikkeling. Op termijn willen we evolueren naar een meer strategisch opleidingsplan dat gekoppeld is aan onze bedrijfsvisie. Er wacht ons nu dan ook de uitdaging om een leercultuur te ontwikkelen binnen onze organisatie. We merken wel dat het in België meer in het algemeen, en in ondernemingen in het bijzonder, nog geen ingeburgerde gewoonte is om levenslang te leren. Daar is nog werk aan de winkel.

Duaal leren kan de ideale basis van levenslang leren vormen. Levenslang leren start immers al op heel jonge leeftijd. Ook onze eigen medewerkers die instaan voor de begeleiding van duale leerlingen, ontwikkelen vaardigheden, zoals coaching en mentorschap. Soms brengen leerlingen ook verfrissende inzichten binnen in onze organisatie. Zo kunnen onze medewerkers aan levenslang leren doen, dankzij de aanwezigheid van duale leerlingen.”

Blijft u graag op de hoogte van onze nieuwste bijdrages? Schrijf u dan in op onze maandelijkse nieuwsbrief! 

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten