Interview met Jeroen Geusens (imec): een win-win met duaal leren. “If you bring the motivation, we bring the education”

Duaal leren staat in de steigers en dat niet alleen in het regulier onderwijs. Binnen het secundair onderwijs kunnen jongeren vanaf 1 september 2019 in Vlaanderen kiezen tussen verschillende duale trajecten. Ook duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs komt uit de startblokken: er starten verschillende proefprojecten vanaf 1 september. De populariteit van duaal leren zien we ook in verschillende andere initiatieven buiten het regulier onderwijs. Een ervan is imec school. Vickie Dekocker (Verantwoordelijke innovatie SYNTRA Vlaanderen en secretaris Vlaams partnerschap Duaal leren) sprak met Jeroen Geusens (imec, Verantwoordelijke imec.academy) over het nieuwe initiatief.

Jeroen Geusens

Imec school springt mee op de boot van duaal leren en start vanaf 1 september 2019 met een duaal traject voor eerstelijnstechnicus. De opleiding bestaat methodisch uit een combinatie van theoretische lessen met on-the-job training. Daarbij worden verschillende competenties aangeleerd binnen de domeinen van chemie, elektronica, mechanica en elektriciteit. Daarnaast komen ook modules aan bod die de studenten een eerste introductie bieden tot de verschillende procestechnieken die in de cleanroom faciliteiten aan bod komen. In tegenstelling tot het huidige opleidingsaanbod in het voltijds onderwijs (secundair, hoger onderwijs) richt het duaal traject van imec zich op een combinatie van competenties die van belang zijn in verschillende jobs.

GEUSENS: “Het duaal traject heeft als initiële doelstelling voor imec om enkele van onze, moeilijk in te vullen, vacatures in de cleanroom zo efficiënt mogelijk in te vullen. Dit duaal traject geeft ons de mogelijkheid om vanuit een breder kader te gaan kijken welke student het beste past bij een eerstelijns techniek functie én bij welk team iedere student het best zal passen en functioneren. De opleiding geeft de studenten eerste inzichten en ervaring in eerstelijnsondersteuning, en dit zowel operationeel, technisch als procesmatig. Dat omvat heel wat, bijvoorbeeld het correct en tijdig uitvoeren van de gevraagde processing, het afnemen van dagelijkse of wekelijkse kwaliteitstesten, het organiseren van het eigen werk volgens de gestelde prioriteiten en het verlenen van hulp aan de engineering- en R&D-medewerkers. Gezien de studenten aan de slag zullen gaan in onze verschillende cleanroom faciliteiten, is het curriculum met de verschillende modules samengesteld in een joined effort tussen de mensen van Human resources/Learning & development en onze mensen die in de cleanroom zelf werken. De opleiding is zo samengesteld dat een derde klassikaal verloopt en twee derde on the job.

Motivatie boven diploma

Imec school richt zich op kandidaten die gemotiveerd zijn, en niet op hun diploma. Organisaties werven veelal nog aan op diploma, en een diploma is vaak ook een toegangsticket voor een andere opleiding of vervolgopleiding. Imec school pakt het dus anders aan en stelt de motivatie van de lerende centraal. Uit onderzoek blijkt trouwens dat bij werkgevers die on-the-job training voorzien, de motivatie van jongeren uit het secundair onderwijs het meest doorslaggevend is (Dekocker, 2016). Hoe wordt de motivatie van de verschillende kandidaten dan in kaart gebracht?

GEUSENS: “Al de kandidaten doorlopen een uitgebreid selectietraject. Dat traject bestaat uit verschillende activiteiten, gaande van de klassieke interviewgesprekken en persoonlijkheidstesten tot specifieke opdrachten gelinkt aan activiteiten in de cleanroom, zowel individueel als in groep. Daarnaast geven we de geselecteerde kandidaten ook een rondleiding in de cleanroom om te kijken hoe deze omgeving hen bevalt en in welke mate de technologie in onze cleanroom hen inspireert.

In totaal zal het traject 9 maanden duren. Aangezien we alle studenten van bij de start van de opleiding een contract van onbepaalde duur aanbieden, geven we hen al van in het begin de boodschap dat we het volste vertrouwen hebben in hun potentieel. Na afronding van het formele curriculum, zullen de studenten verdeeld worden over de verschillende teams met wie ze doorheen hun opleiding al hebben kunnen kennismaken.”

Een joined effort

Binnen duaal leren komt het idee van de ‘duale leerkracht’ meer en meer onder de aandacht. Zo een duale leerkracht zou de mogelijkheid moeten hebben om zowel les te geven als deel uit te maken van het arbeidsproces. Binnen imec school worden er alvast verschillende begeleiders betrokken tijdens het leerproces

GEUSENS: “We werken op dit moment nog met verschillende rollen binnen imec school. Voor de theoretische lessen hebben we enkele imec-medewerkers geselecteerd die zowel kennis hebben van de verschillende modules alsook interesse hebben om effectief les te geven. Daarnaast treden onze mensen die in de cleanroom de studenten begeleiden op als on-the-job mentor. Verder hebben we nog enkele mensen die ter beschikking staan om de studenten op alle mogelijke vlakken te ondersteunen, bijvoorbeeld met coaching of om praktische vragen te beantwoorden. Imec school is dus echt een joined effort binnen heel imec, en alle stakeholders werken nauw samen om het gehele curriculum zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”

Plannen voor de nabije toekomst

Duaal leren wordt bij imec gebruikt om tegemoet te komen aan een gebrek aan gevraagde competenties. De interne opleiding die imec voorziet, wordt dus ingezet als een methode om te rekruteren. We zien inderdaad dat er meer en meer bedrijfsspecifieke opleidingscentra worden opgericht om met de skills mismatch om te gaan. Heeft imec plannen om de academy nog verder uit te breiden?

GEUSENS: “Er zijn zeker nog mogelijkheden. Langs de ene kant kunnen we de school binnen imec zelf nog verder uitbreiden, gezien er ook andere vacatures zijn die we moeilijk kunnen invullen. Daarnaast is het ook mogelijk dat we ons initiatief niet beperken tot imec, maar dat we in de toekomst ook samenwerken met andere bedrijven in het Leuvense, waar het hoofdkantoor van imec gevestigd is. We zullen het eerste traject van imec school dan ook gebruiken om te kijken hoe we dit soort trajecten verder kunnen optimaliseren en, op termijn, schaalbaar maken binnen en/of buiten imec.”

De case van imec school  doet denken aan wat in het Verenigd Koninkrijk aan de gang is. Daar worden opleidingstrajecten binnen duaal leren ontwikkeld door trailblazers. Dat zijn groepen van bedrijven die samen breed toepasbare competenties identificeren en er opleidingstrajecten voor opstellen. 

Figuur 1. Plaats van duaal leren in het opleidingslandschap.

Op die manier zijn de opleidingen echt op maat van de bedrijven en kan vlot worden ingespeeld op de veranderende noden (Tindemans & Dekocker, 2019).1Duaal leren wordt dan als een leerweg doorheen het opleidingslandschap gebruikt en dit voor verschillende doelgroepen, ook voor werknemers (zie figuur 1).2 

  • 1. Zie ook deze bijdrage op ODIN: https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/duaal-leren-en-levenslang-leren-het-hoger-onderwijs-de-heat-case
  • 2. Zie ook volgende bijdrages op ODIN: https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/white-paper-de-kenmerken-van-duaal-leren-inspiratie-voor-duaal-leren-vlaanderen en https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/leren-duaal-leren-benut-het-immense-potentieel-van-duaal-leren

Bekijk de reportage van Kanaal Z

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!
Referenties

 

 

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten