Duaal leren in lockdown

Ook tijdens corona blijven jongeren leerkansen krijgen in duaal leren. We spraken met enkele ondernemingen die doorwerkten tijdens de lockdown. Waar mogelijk bleven ze leerkansen aanbieden op de werkvloer, in alle veiligheid, of werden stilgelegde trajecten nadien terug opgenomen.

NMBS

We spraken met Katrien Joye, stagecoördinator bij NMBS. Net als de ondernemingen in de zorg, supermarkten en heel wat andere sectoren, werden de activiteiten van NMBS verdergezet tijdens de periode van lockdown. Ook in de centrale werkplaats in Mechelen, waar 2 duale leerlingen aan werkplekleren doen. Binnen de NMBS werd midden maart besloten om alle stages stop te zetten, maar de trajecten van duale leerlingen verder te laten lopen. Als lid van de ‘essentiële sectoren’ werd NMBS dan ook niet vanuit de overheid verplicht op de trajecten stop te zetten of op te schorten. Katrien heeft op dat moment de keuze aan de leerlingen gelaten: wensten zij te komen werken, of opteerden ze voor een stopzetting van hun activiteiten? Beide leerlingen kozen voor een opschorting van hun contract, al werd hun leervergoeding doorbetaald. Wanneer vanuit de overheid het signaal werd gegeven dat het werkplekleren van leerlingen in duaal terug kon worden opgestart, werd allereerst bij de mentoren bevraagd of ze dit zagen zitten. Nadien werden ook de leerlingen gecontacteerd. Belangrijk hierbij was dat de leerlingen zich comfortabel voelden om terug naar de werkplek te komen, om hun traject verder te zetten. Als werkgever zorgde NMBS alvast voor optimale veiligheidsmaatregelen. In totaal waren deze leerlingen 1 maand tot anderhalve maand niet aan de slag.

Belangrijk bij de heropstart was dat de leerlingen zich comfortabel voelden om terug naar de werkplek te komen, om hun traject verder te zetten.
Katrien Joye
stagecoördinator NMBS
(Foto: NMBS)

Op de werkplaatsen worden voor alle werknemers veiligheidsmaatregelen uitgevaardigd, die zowel voor de werknemers als voor de leerlingen duaal gelden. Er zijn geen extra maatregelen die specifiek voor deze leerlingen gelden.

Binnen NMBS krijgen de mentoren het vertrouwen om de begeleiding aan te pakken zoals dit voor hen het beste lijkt. Mentoren met goesting worden aangeduid en ondersteund door de lokale HR-collega’s in de verschillende werkplekken. Zo begeleidt Katrien dit academiejaar zelf een aantal hogeschoolstudenten, die eveneens via telewerk mee administratieve taken kunnen opnemen. Voor de leerlingen in de technische werkplaatsen van de NMBS is telewerken minder relevant.

NMBS wil dus ook dit schooljaar nog steeds inzetten op het aanbieden van werkplekken voor duale leerlingen, zowel op het niveau van het secundair onderwijs als in samenwerking met hogescholen.

Colruyt Group – Collect & Go

Jeroen Willems is dienstchef van een logistieke afdeling binnen Colruyt Group, ondersteunend aan Collect & Go. In het magazijn in Erpe-Mere worden bestellingen klaargezet voor vervoer naar afhaalpunten. Ook duale leerlingen bleven de voorbije maanden aan de gang in dit magazijn. Samen met een 250-tal werknemers bleven ze op de werkvloer. Omwille van corona waren er zelfs heel wat meer bestellingen dan voordien.

Als duale leerling magazijnier leren ze allereerst de basistaken, om nadien meer specifieke vaardigheden te leren, eigen aan magazijnbeheer. De leerlingen worden bijgestaan door peters of meters, die een opleiding krijgen om vaardigheden aan te leren. Bij de start van de lockdown werd allereerst afgetoetst bij de school of de leerlingen mochten blijven werken. De trajectbegeleiders gaven aan dat, zolang de veiligheid van de leerlingen gegarandeerd bleef, ze de leerkansen op de werkvloer moesten kunnen blijven grijpen. De leerlingen zelf waren vragende partij om hun ervaring op de werkvloer verder te zetten. Ze bleven dus 3 dagen per week aan de slag in het magazijn in Erpe-Mere. Al snel zorgde de school ook voor online lessen en opdrachten als alternatieve invulling voor de weggevallen lesdagen.

In het magazijn houden de leerlingen zich aan dezelfde veiligheidsmaatregelen als de andere werknemers. Zonder mondmasker kom je het magazijn niet in. Social distance is evenzeer de gulden regel, samen met veelvuldig handen wassen of ontsmetten. Deze regels worden strikt opgevolgd, en meerdere keren herhaald.
Jeroen Willems
dienstchef logistieke afdeling Colruyt Group – Collect & Go
(foto: Colruyt Group)

In het magazijn houden de leerlingen zich aan dezelfde veiligheidsmaatregelen als de andere werknemers. Zonder mondmasker kom je het magazijn niet in. Social distance is evenzeer de gulden regel, samen met veelvuldig handen wassen of ontsmetten. Deze regels worden strikt opgevolgd, en meerdere keren herhaald. Ook paste Jeroen de middagpauzeregeling aan: zo gaan de medewerkers voortaan in 3 shiften lunchen in plaats van in 2, om zo met een kleinere groep te eten. Bij alle medewerkers – ook de leerlingen - zat er in het begin wat angst in, maar ook tevredenheid, dat ze konden blijven werken, en dat op een veilige manier.

Colruyt Group – Technische Dienst & Immo

Philippe Willems is dienstchef binnen ‘Technics & Immo’, een gespecialiseerde dienst van Colruyt Group. Deze dienst wordt ingeschakeld bij de aanbouw van nieuwe winkels, magazijnen of kantoorgebouwen, het installeren van beveiliging, ‘technieken’ en elektriciteit binnen de gebouwen van Colruyt Group. Ook het onderhoud van deze gebouwen valt onder de opdrachten van de afdeling. Sinds vier jaar krijgen leerlingen hier ook de kans om aan werkplekleren te doen, via stage of duale opleidingen. In verschillende werkomgevingen (werven, ateliers, centrale gebouwen en winkels) krijgen zij basisvaardigheden tot heel gespecialiseerde vaardigheden aangereikt tijdens hun werkplekleren. Hiervoor wisselen de leerlingen tijdens hun opleiding zelfs van ploeg.

Toen de lockdown in maart werd afgekondigd, had dit een grote invloed op de werking van Philippe en zijn collega’s, voornamelijk door het stilleggen van de bouwsector. Vaste collega’s konden elders binnen het bedrijf worden ingeschakeld, waar men handen te kort had. Voor de duale leerlingen was dit niet zo evident. Daarom werden de leerlingen, op advies van de school en vanuit de bedrijfstop, op tijdelijke werkloosheid gezet. Wanneer nadien de bouwsector terug opstartte, werden de jongeren, in samenspraak met de school, terug aan het werk gezet. Er waren voor het bedrijf genoeg opdrachten om af te werken. In het najaar zal de hele dienst vermoedelijk nog een tandje moeten bijsteken om alle opdrachten tijdig afgerond te krijgen.

Bij de start van de lockdown werden er voor alle werknemers vormingen gegeven, om te duiden wat corona juist is en welke invloed dit heeft op het werk. Door goede argumentatie en door het uitleggen van de gevaren op mensenmaat, sloegen ze er in deze afdeling makkelijk in om werknemers en ook de betrokken leerlingen te sensibiliseren.
Philippe Willems
dienstchef ‘Technics & Immo’ Colruyt Group

Net als de andere werknemers werden veiligheidsvoorschriften ook door de duale leerlingen strikt gevolgd. Bij de start van de lockdown werden er voor alle werknemers vormingen gegeven, om te duiden wat corona juist is en welke invloed dit heeft op het werk. Door goede argumentatie en door het uitleggen van de gevaren op mensenmaat, sloegen ze er in deze afdeling makkelijk in om werknemers en ook de betrokken leerlingen te sensibiliseren. In de ateliers en gebouwen geldt een algemene mondmaskerplicht en wordt optimaal aan social distancing gedaan. Voor de werknemers die samen de baan op moeten in een camionette, werden plexi-schermen geïnstalleerd.

ENGIE Solutions

Tommy De Cock, Senior Project Manager bij ENGIE Solutions van de divisie Industry North, stond ons te woord. Wanneer er grote industriële installaties worden ontworpen, geplaatst, opgestart en onderhouden bij bedrijven, biedt ENGIE ondersteuning in het technisch uitvoeren van deze werken. In de industriële elektrische afdeling in Zwijndrecht werken een 180-tal arbeiders en een 60-tal bedienden. Tommy fungeert verder als hoofdmentor voor de leerlingen die leren op de werkplek. 

Bij de start van de lockdown werden de duale leerlingen op tijdelijke werkloosheid gezet. Alle overige stages en studentenjobs werden stopgezet. Nadien werd case per case bekeken welke leeropportuniteiten terug konden worden opgenomen. Voor de hervatting van de activiteiten van de duale leerlingen werd nauw overleg gepleegd met de school. Wanneer deze en de leerling positief stonden tegenover een nieuwe start, werden de activiteiten van de leerling op de werkvloer opnieuw opgenomen.

Op de werkvloer zijn er strikte maatregelen van kracht. Zo dragen alle collega’s van bij de start van de lockdown een mondmasker, wordt er afstand gehouden en wassen de werknemers veelvuldig hun handen en gebruiken ze alcoholgel. Ook een leerling duaal leren moet die maatregelen toepassen, als gelijke tussen de andere werknemers.

Door hen voor een langere periode op de werkvloer te hebben, leren leerlingen, naast technische vaardigheden, ook te werken in teamverband en heb je als ploegbaas snel door ‘wat voor vlees je in de kuip hebt’. Ook de manier waarop ze met de maatregelen omgaan, vertelt je hoe matuur leerlingen zijn.
Tommy De Cock
Senior Project Manager ENGIE Solutions

Tommy hecht veel belang aan de begeleiding van leerlingen op de werkplek. Het geven van uitleg op de werkvloer gebeurt door directe collega’s van de duale leerling. Als hoofdmentor maakt hij graag tijd om met de leerling in dialoog te gaan, zijn of haar ervaring op de werkvloer te bespreken, op te volgen en nazorg te bieden. Tijdens deze gesprekken tracht hij de leerling voor te bereiden op de werkvloer op alle vlakken: veiligheid, milieu, werken in teams en attitude.

(Foto: ENGIE Academy)

Ook voor diepgaande technische zaken maakt hij extra ruimte. Omwille van coronamaatregelen verlopen deze gesprekken nu wat anders: op afstand, zonder samen documenten te bekijken. Op die manier tracht Tommy een goed beeld te krijgen van de technische competenties van de leerlingen.  Is er extra nood aan technische ondersteuning, dan kunnen ook duale leerlingen bijgeschoold worden in de ENGIE Academy.  Een team van interne instructeurs geeft hun kennis en jarenlange expertise met veel enthousiasme door, met een belangrijke focus op praktijkoefeningen. Voor de mentoren is het niet makkelijk om, met respect voor social distance, zaken te demonstreren. Maar waar een wil is, is een weg, stelt Tommy. 

Net zoals ook de activiteiten van zijn onderneming worden verdergezet, moeten jongeren leerkansen blijven krijgen. Ook tijdens coronatijden, op de werkvloer, in alle veiligheid.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten