Driedubbelinterview met de coaches van ideeënwedstrijd IdeaalDuaal

Voor het derde jaar op rij pakt SYNTRA Vlaanderen uit met de wedstrijd IdeaalDuaal. De formule blijft onveranderd: het onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar brengen door innovatieve ideeën te putten uit creatieve breinen in Vlaanderen. Tijdens de eerste edities werd er vooral gemikt op leerlingen uit het secundair onderwijs en start-ups, maar dit jaar wil SYNTRA Vlaanderen ook studenten uit het hoger onderwijs en werkende twintigers aanspreken. 

De halvefinalisten werden bekendgemaakt op 19 december 2019. Voor hen staan er deze maand professionele coaches klaar om hun ideeën verder uit te werken en te concretiseren. Zo maken ze kans op een plek in de finale. Op het slotevent op 7 mei 2020 maakt SYNTRA Vlaanderen de winnaar bekend. Hij of zij mag samen met partner imec.istart op inspiratiereis. 

Op 13 februari 2020 vindt het coachingevent plaats in het ICC in Gent. De halvefinalisten krijgen daar een hele dag coaching van experten uit het veld: Dirk Kooreman van Microsoft, Boris Debeuf van VDAB Workout Room, Evelien Verschroeven, zelfstandig onderneemster, en Lien Peeters en Jetje De Groof van Schoolmakers. Wij spraken met drie van hen. 

De coaches

Evelien Verschroeven

Evelien Verschroeven werkt sinds 2003 rond ondernemerschap en geeft daar sindsdien ook opleidingen over. Sinds 2006 coacht ze starters, zowel individueel als in groep. Ze helpt hen hun ideeën om te zetten in een ondernemersplan, helpt hen een communicatieplan op te stellen en brengt samen met hen hun ondernemerscompetenties in kaart. Ze ondersteunt hen om hun doelstellingen bij te houden en richting te geven, maar helpt ook met concrete financiële zaken als dat nodig is. De laatste vijf jaar begeleidde ze ook start-ups, waar de focus op het spanningsveld ligt tussen de oprichters en de raad van bestuur. Twee jaar geleden is ze begonnen met haar kennis over learntech uit te bouwen. Ook daarin heeft ze ondertussen een ruim internationaal netwerk opgebouwd. 

Lien Peeters

Lien Peeters startte in 2003, na enkele kortere ervaringen als lesgever in een taleninstituut en in de gevangenis van Leuven, als opleidingsverantwoordelijke bij een organisatie die beroepsopleidingen organiseert voor laaggeschoolde en anderstalige werkzoekenden. In 2007 werd ze in een grote inrichtende macht beleidscoördinator voor het volwassenenonderwijs, waarbij ze verantwoordelijk was voor het overkoepelend beleid en de organisatie van zes centra voor volwassenenonderwijs. Sinds eind 2018 is ze Schoolmaker en begeleidt ze onder andere scholen en sectororganisaties in het kader van duaal leren. 

Jetje De Groof

Jetje De Groof heeft Germaanse Talen gestudeerd en doctoreerde in 2004 in de sociolinguïstiek. Ze werkte een tijdje voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad en was coördinator van de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen. In 2011 kwam ze terecht bij de onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen, waar ze onder andere betrokken was bij onderzoeksprojecten rond kwaliteitsvol werkplekleren, onderzoekend leren, evalueren van competenties en screening van arbeidsrijpheid in duaal leren. Dat combineerde ze met freelance begeleiding van visitatiecommissies die kwaliteitscontrole uitvoeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Sinds september 2019 is ze Schoolmaker, waar ze haar expertise ten volle inzet om scholen te begeleiden en te versterken. 

Vanuit welke expertise bent u coach?

VERSCHROEVEN: “De ondernemer staat centraal. Sinds twee jaar ben ik me bijzonder gaan interesseren in learntech, technologie die leren ondersteunt. Mijn expertise ligt dus daar, in sociaal ondernemen en in algemene business coaching met veel aandacht voor de ondernemer als mens.”

PEETERS: “Ik startte mijn loopbaan als opleidingsverantwoordelijke in beroepsgerichte opleidingen. Ik heb dus aan den lijve ondervonden wat krachten en valkuilen zijn van een nauwe samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Nu begeleid ik als Schoolmaker scholen en sectororganisaties bij leer- en veranderprocessen, onder andere voor duaal leren. Tijdens die begeleidingen heb ik gezien waar de drempels en uitdagingen liggen en ik ken natuurlijk ook al heel wat good practices binnen duaal leren.”

DE GROOF: “Als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen zette ik in de voorbije jaren mee mijn schouders onder projecten rond werkplekleren en duaal leren. Ik stelde met collega's een leidraad voor kwaliteitsvol werkplekleren op, schreef mee aan een rapport voor de Vlaamse overheid over arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, en ontwikkelde met het Provinciaal Onderwijs Antwerpen een screeningstool 'Klaar voor Duaal'. Die expertise zet ik nu in bij Schoolmakers, een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen begeleidt in scholen, van kleuter- tot hoger en volwassenenonderwijs. Als Schoolmakers begeleiden we scholen bij uiteenlopende vragen over duaal leren, helpen we sectoren bij het vormgeven van mentoropleidingen en ondersteunen we lerende netwerken waar scholen hun expertise kunnen delen. Dankzij mijn ervaring ben ik dus goed op de hoogte van de bekommernissen van ouders, directies en trajectbegeleiders en weet ik ook waar leerlingen, leerkrachten en begeleiders op de werkvloer tegenaan lopen.”

Zou u zelf deelnemen aan IdeaalDuaal?

VERSCHROEVEN: “Absoluut! Sinds september 2019 geef ik het vak Ondernemerschap aan de Thomas More hogeschool. Ik zie dat er bij mijn studenten nog weinig voeling is met de echte wereld, maar de honger is er wel. De grootste leersprongen heb ik zelf immers ook gemaakt in het werkveld. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat een theoretische basis overbodig is. Ik heb mijn studenten dan ook laten brainstormen over een goed idee om in te dienen bij IdeaalDuaal.

Het is pas als je interdisciplinair denkt en ermee naar buiten komt dat er innovatie ontstaat.
Evelien Verschroeven
coach IdeaalDuaal

Welke wijze raad wilt u de kandidaten meegeven?

VERSCHROEVEN: “Ten eerste, moeten ze ervoor zorgen dat ze een duidelijk beeld hebben van de behoefte bij de klant. Ik zou ze zeker aanraden om geregeld met hun potentiële klanten te praten en hun ideeën bij hen af te toetsen. Vaak wordt er alleen geluisterd naar de mening van het management, omdat zij beslissen over de aankopen, maar vergeet niet wie je product of dienst uiteindelijk moet gebruiken. Ten tweede, vind ik een goed evenwicht tussen de technologische mogelijkheden en de didactische meerwaarde van je product of dienst essentieel. Beide componenten moeten ook voldoende vertegenwoordigd zijn in de expertise van het kernteam. En ten derde, geef niet op natuurlijk!”

Elke kleine stap, elk experiment en elk idee kunnen de aanzet zijn voor heel wat beweging. Vraag ook feedback om je idee nóg beter te maken. Hoor je ook kritische geluiden? Beschouw ze als een cadeautje en ga op zoek naar de wijsheid die erin verscholen zit.
Lien Peeters
coach IdeaalDuaal

DE GROOF: “Geloof in jezelf en in je idee. Beschouw feedback niet als kritiek, maar als informatie die je helpt om stapje per stapje je idee beter vorm te geven.”

Hoe wordt u zelf geconfronteerd met de nood aan meer afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt?

VERSCHROEVEN: “Mijn studenten van Thomas More geven aan dat er op school geen nieuwe machines zijn, of andere machines dan in ondernemingen worden gebruikt. Ze bedenken dan wel oplossingen daarvoor, maar staan niet altijd stil bij de praktische haalbaarheid ervan in het echte bedrijfsleven. Toch zie ik ook al veel goede initiatieven om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen.”

PEETERS: “Als Schoolmaker ervaar ik dat scholen erg zoeken naar authentieke leercontexten voor hun leerlingen en studenten, en zie ik hoe moeilijk het is voor leerkrachten en docenten om gelijke tred te houden met tegelijk onderwijskundige én vakinhoudelijke evoluties.”

DE GROOF: “Mijn oudste dochter zit in het laatste jaar van het basisonderwijs. Ik merk dat in het basisonderwijs al aandacht wordt besteed aan het verkennen van de eigen talenten en voorkeuren. Ik vind dat een heel positieve evolutie, omdat ik denk dat de vaardigheid om daarover te reflecteren niet jong genoeg kan worden ontwikkeld.”

Wat vindt u een belangrijke (recente) ontwikkeling die de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt beter heeft gemaakt?

VERSCHROEVEN: “Ik ben blij dat er op school steeds meer wordt gewerkt aan vaardigheden zoals ondernemerschap en professionele ontwikkeling. Daarbij moeten de studenten echt van achter de schoolbanken komen voor hun opdrachten. Op Thomas More werken we nu bijvoorbeeld met de HILL-methode (High Impact Learning that Lasts). Daarnaast hebben blended learning en de toenemende internationalisering in het onderwijs ervoor gezorgd dat we een beter zicht hebben op de aanpak in andere landen. Werken en studeren kunnen zo vlotter worden gecombineerd. Dat alleen al is verrijkend, maar er is ook nog veel werk. Ik zie bijvoorbeeld nog veel potentieel in virtual en augmented reality, wat volgens mij voorlopig nog onderbenut is. Sowieso is er nog veel ruimte voor technologische innovatie binnen het onderwijs."

PEETERS: “Hoewel er ook valkuilen aan zijn, vind ik het een goede zaak dat sectoren meewerken aan de beroepskwalificaties als basis voor opleidingen. Daarnaast is ook de groeiende aandacht voor werkplekleren in allerlei vormen binnen verschillende onderwijsniveaus een hoopgevende evolutie. Binnen het secundair onderwijs is duaal leren daarvan de meest verregaande vorm.”

We kunnen er niet omheen: duaal leren heeft een enorm potentieel om het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen.
Jetje De Groof
coach IdeaalDuaal

Vanuit welke motivatie bent u coach?

VERSCHROEVEN: “Dat sluit eigenlijk aan bij mijn motivatie voor alles; ik wil het leren en het creëren empoweren en begeleiden binnen duurzaam innoveren en ondernemen. Intersectie, diversiteit, netwerken en ecosystemen versterken creativiteit en innovatie. Ik maak er mijn missie van om ervoor te zorgen dat ondernemingen en organisaties meegaan in vernieuwingen en die op een duurzame manier verankeren. Tolerantie, openheid en respect zijn daarbij cruciale (voor)waarden.”

PEETERS: “Ik coach graag de deelnemers van IdeaalDuaal om mensen met goede ideeën te leren kennen in het landschap van duaal leren, om mee die goede ideeën nóg beter te maken door een bijkomend perspectief aan te reiken of de juiste vragen te stellen en om de verspreiding van een goed idee nadien misschien ook mee een duwtje in de rug te geven.”

DE GROOF: “De vraag hoe we talenten ten volle kunnen benutten loopt als een rode draad door mijn professionele activiteiten. Een van de antwoorden op die vraag ligt in het beter op elkaar afstemmen van arbeidsmarkt en onderwijs, exact het thema van de wedstrijd IdeaalDuaal. Het idee dat ik deelnemers kan ondersteunen om hun idee verder te laten openbloeien, geeft me energie.”

Had u zelf ooit een coach in de loop van uw carrière? Wat bracht die coach u bij?

VERSCHROEVEN: “Natuurlijk, en ik heb er nog steeds. Voor wie zelfontwikkeling belangrijk vindt is dat een must. Omdat ik zelf al jaren coach, ben ik op zoek gegaan naar een manier om mezelf uit te dagen en zelf ook verder te groeien. Daaruit heb ik geleerd om geen enkele uitdaging uit de weg te gaan en te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik voel me er ook sterker door. Daarnaast geloof ik sterk in groepsprocessen. Ik kom bijvoorbeeld geregeld samen met een kleine groep ondernemers. We treden dan op als elkaars coach, als het ware.”

PEETERS: “Niet iemand met de officiële titel van ‘coach’, maar natuurlijk wel mensen in mijn persoonlijke of professionele netwerk die me vooruit hebben geholpen door de juiste vragen of inzichten aan te reiken – en daar ben ik erg dankbaar om. De fijnste coachervaringen waren degene waar de nadruk lag op het uitvergroten van mijn sterktes, en niet op het corrigeren van mijn zwaktes. Zulke ervaringen gaven me vleugels.”

DE GROOF: “Ik volgde ooit loopbaancoaching. Mijn coach leerde me dat je keuzes niet alleen moet baseren op wat je goed kunt, maar ook op wat je graag doet. De combinatie van 'wat je graag doet' en 'wat je goed kan' geeft je enerzijds inzicht in je valkuilen en anderzijds in je leerpunten. Ik vond dat een echte eyeopener.”

Hoe gaat u uw rol als coach invullen?

VERSCHROEVEN: “Ik vertrek altijd vanuit de ondernemer(s) zelf. Ik wil duidelijk weten wat hun doel is, om van daaruit het businessplan te bekijken. Voor mij gaat het vooral over observeren, luisteren en de juiste vragen stellen. Verder heb ik ook een zeer uitgebreid netwerk en vind ik het leuk om mensen met elkaar te verbinden.”

PEETERS: “Ik wil mijn rol als coach invullen op drie manieren: (1) als onderzoeker: door de juiste vragen te stellen, daag ik je uit om anders naar je idee te kijken, zaken te expliciteren en benoemen en zo je idee verder uit te diepen, (2) als kritische vriend: door te benoemen waar ik valkuilen zie of vraagtekens plaats, nodig ik je uit aspecten van je idee in vraag te stellen en nog beter te maken en (3) als expert: zijn er facetten aan je idee waarrond ik specifieke expertise heb, dan adviseer ik je over de uitwerking of toepassing van je idee.”

DE GROOF: “Ik wil vooral goed luisteren naar de vragen van de deelnemers. Ik wil samen met hen hun doelstelling scherpstellen en exploreren wat nodig is om die doelstelling te bereiken. Daarbij wil ik de tijd nemen om verschillende opties en eventuele obstakels te verkennen.”

Contact

 Voor meer informatie over IdeaalDuaal kunt u terecht bij Sarah Melis, de projectleider van IdeaalDuaal.

 

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten