De onderneming als leerschool: Colruyt als praktijkvoorbeeld

Als werknemers zich bijscholen, dan is dat niet alleen voor die individuele werknemers verrijkend, maar ook voor hun collega’s en werkgever meer in het algemeen. Werkgevers bieden zelf vaak een ideale context om bij te leren. Dat is ook het geval bij Colruyt. Kenneth Eggermont werkt er al 15 jaar, momenteel op de technische dienst waar hij als cost controller onder meer de bouwwerken opvolgt. Die job (en een gezin, en hobby’s) combineert hij met een graduaatsopleiding accounting administration aan de Arteveldehogeschool in afstandsonderwijs. Een studie met een component werkplekleren ook.

Wij vroegen hem hoe hij ertoe kwam om een studie van – toch niet min - drie jaar aan te vatten, en welke rol zijn eigen werkgever in die studie speelt.

Dat leren niet mag stoppen als je de schoolbanken achter je gelaten hebt, is voor jou blijkbaar een evidentie. Maar wat deed je beslissen om precies voor een graduaatsopleiding te kiezen?

Ik zie deze studie in de eerste plaats als een manier om me persoonlijk te ontwikkelen en om een bijkomend diploma te halen. Ik schreef me na mijn secundaire school in voor de opleiding leerkracht lichamelijke opvoeding, maar door de lange revalidatie na een sportongeval, kon ik die studies niet starten. Ik besloot toen om een job te zoeken. Ik wilde eigenlijk een tijdelijke job: mijn plan was om bij de start van het daarop volgende academiejaar weer te gaan studeren. Ik ben dan bij Colruyt aan de slag gegaan, maar het is er niet meer van gekomen om mijn studies weer op te nemen.

Ik vond het wel belangrijk om een opleiding te kiezen die tot een diploma leidt. Ik heb ook andere opleidingen bekeken, maar die leidden alleen tot getuigschriften of certificaten. Een bacheloropleiding vond ik dan weer te veel tijd in beslag nemen. Nu ga ik drie jaar over deze graduaatsopleiding doen, en dat vind ik haalbaar qua investering. Dan heb ik na drie jaar al een extra diploma in handen en dan kan ik nog bekijken of ik toch nog een bachelordiploma behaal. Ik vond het wel belangrijk dat de opleiding via afstandsonderwijs kan gevolgd worden. Dat biedt veel meer flexibiliteit. En de optie van afstandsonderwijs speelde zeker mee in mijn keuze voor de Arteveldehogeschool.

Kenneth Eggermont

En vanwaar specifiek de keuze voor de opleiding accounting administration?

Ik heb in het secundair onderwijs handel-boekhouden gestudeerd. Die materie ligt me dus wel en ik doe het graag. Er zijn ook raakvlakken met mijn huidige job. Het is natuurlijk ook een opleiding waarmee ik zou kunnen doorgroeien binnen Colruyt. Maar daarvoor moet ik het eigenlijk niet doen. Colruyt stimuleert werknemers immers evenzeer om door te groeien zonder diploma. Ook op de arbeidsmarkt meer in het algemeen zit ik natuurlijk goed met deze studie, maar dat heeft bij mijn studiekeuze niet echt een rol gespeeld. Colruyt is een goede werkgever en ik wil er graag blijven. Het is dus vooral uit interesse dat mijn keuze op deze specifieke opleiding gevallen is.

Je studies omvatten ook een component werkplekleren. Wat houdt dat werkplekleren net in?

Elk academiejaar doe ik voor een periode van in totaal acht weken aan werkplekleren. Dat werkplekleren is ook bij Colruyt, zelfs bij mijn eigen dienst, maar dan op de afdeling boekhouding.

We mogen die acht weken inplannen zoals we zelf willen. In samenspraak met mijn leidinggevenden heb ik ervoor gekozen om die acht weken in enkele blokken op te splitsen. Op het werk zijn er immers soms drukkere periodes waarop ik beter mijn reguliere job opneem.

Ik heb het geluk dat Colruyt toelaat dat ik dat werkplekleren tijdens mijn ‘normale’ werkuren doe, en ook gewoon doorbetaald word. Ik moet dus geen verlof opnemen en verlies niets aan loon. Dat geldt niet voor al mijn medestudenten. Mocht ik in hun situatie gezeten hebben, dan zou ik er niet aan begonnen zijn.

Je werkgever stimuleert duidelijk om te blijven leren.

Ik krijg inderdaad veel steun. Colruyt vindt het belangrijk dat werknemers kunnen bijleren. Er is intern een groot aanbod aan trainingen, bijvoorbeeld gericht op persoonlijke groei. We leiden binnen Colruyt trouwens ook leerlingen duaal leren op. Bovendien gaat Colruyt uit van het principe dat werknemers moeten kunnen doorgroeien als ze daar de kans toe hebben. Er worden ook veel mogelijkheden geboden om intern door te groeien.

Ook mijn leidinggevende reageerde heel enthousiast toen ik hem liet weten dat ik deze studie wilde starten. Hij ging onmiddellijk aan het brainstormen over mogelijkheden om intern aan werkplekleren te doen. Hij nam ook contact op met de collega’s van de afdeling boekhouding met de vraag of ik bij hen aan werkplekleren mocht komen doen. En mijn andere collega’s zijn ook heel geïnteresseerd. Ik neem soms wel eens cursussen mee naar het werk. Bij collega’s met een financiële achtergrond kan ik altijd terecht met vragen. Uiteindelijk vind ik het een grote win voor het bedrijf zelf, als een medewerker aan werkplekleren doet. Die brengt ook nieuwe kennis en expertise binnen.

Je vertelde al dat je het gedeelte werkplekleren goed kan inpassen in je dagelijkse job. Maar hoe zit het met voorbereidingen en examens, bijvoorbeeld? Kan je gebruik maken van specifieke verlofstelsels?

Ik heb recht op 125 uur opleidingsverlof, wat voor mij neerkomt op ongeveer 18 dagen die ik aan mijn studies kan besteden. Ik zet dat verlof in vlak voor elk examen, om me voor te bereiden, en daarnaast neem ik om de twee weken enkele uren op om lessen door te nemen en oefeningen te maken.  Daarnaast maak ik ook gebruik van opleidingscheques om een deel van de opleidingskosten te betalen.

Je had het al over de steun op je werk, maar hoe zit het met de ondersteuning vanuit de hogeschool?

De docenten zijn heel behulpzaam en goed bereikbaar. Ik heb nooit het gevoel dat ik er alleen voor sta. Er heerst ook een groepsgevoel, onder de studenten. We hebben bijvoorbeeld een whatsappgroep aangemaakt. Zo kunnen we elkaar helpen bij vragen. We zijn allemaal gemotiveerd om binnen de drie jaar ons diploma te halen. De opleiding is nieuw en er zijn dus nog wat kinderziektes. Zo wordt er nogal eens vertrokken vanuit de veronderstelling dat we schoolverlaters zijn, terwijl ik persoonlijk na 15 jaar werken toch al wat competenties verworven heb. Er mag dus wat meer rekening gehouden worden met wat de individuele student al kan en wat nog niet. De hogeschool is zich daarvan bewust en gaat er werk van maken.

Wat zou je mensen die twijfelen om ook een graduaats- of andere langdurige opleiding aan te vatten, nog willen meegeven?

Ga er gewoon voor! Het lijkt soms moeilijk combineerbaar met werk, familie en hobby’s, maar een goede structuur helpt veel. Als je alles goed bijhoudt, dan is het zeker doenbaar. Je moet natuurlijk wel wat discipline hebben om je ’s avonds nog aan het studeren te zetten. Ik heb vaste dagen waarop ik studeer, van zodra mijn dochtertje in bed ligt. Ik heb ook duidelijke afspraken gemaakt met mijn vrouw: vrijdag en zaterdag studeer ik bijvoorbeeld niet. Ik heb zelfs nog tijd voor hobby’s. Ik herhaal het: een goede structuur is de basis. Bovendien kan studeren ook heel motiverend zijn en veel voldoening geven. Dat merk ik nu ook: ik doe goed mijn best en word daarvoor beloond. Kortom: ik wil het iedereen aanraden!

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten