Proefproject duaal leren: Schoolbank op de Werkplek – Evolutie in cijfers

Proefproject 'Schoolbank op de werkplek'

In september 2016 ging het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ van start om duaal leren uit te testen. Zowel voltijdse secundaire scholen als aanbieders van deeltijds secundair onderwijs en de leertijd konden in dit proefproject instappen om met duaal leren te experimenteren. Het proefproject vormt een voorbereiding op de volledige uitrol van duaal leren in september 2019. Vanaf dan mogen alle secundaire scholen in Vlaanderen duaal leren aanbieden mits een goedgekeurde programmatieaanvraag.

Duaal leren

In Vlaanderen houdt duaal leren in dat een leerling een secundaire opleiding volgt waarbij het leren zowel op school als binnen ondernemingen, op de werkvloer, plaatsvindt. Op beide plaatsen krijgt de leerling dan de nodige competenties aangeleerd. De opleidingen die kunnen aangeboden worden als duaal leren, worden stelselmatig ontwikkeld in de vorm van standaardtrajecten. Deze standaardtrajecten omschrijven de competenties die een leerling moet aangeleerd krijgen en het aantal uren per week dat hij of zij op de werkvloer moet doorbrengen. Vaak is dat meer dan 20 uur per week.

Evolutie van het proefproject in cijfers

Tabel 1 geeft een overzicht van de evolutie van duaal leren tijdens het proefproject Schoolbank op de werkplek, vanaf de start tot het begin van het huidige schooljaar. Het aantal aangeboden standaardtrajecten blijkt sterk gegroeid te zijn, van 6 in het schooljaar 2016-2017 tot 41 in het huidige schooljaar. Ook het aantal verschillende opleidingsverstrekkers is toegenomen, van 28 bij de start van de proefprojecten tot 200 in 2018-2019. Logischerwijs nam ook het aantal leerlingen toe, tot 1.163 in het huidige schooljaar.

Tabel 1. Overzicht van het aantal standaardtrajecten, aantal opleidingsverstrekkers, aantal werkplekken en aantal leerlingen, per schooljaar, in het kader van het Proefproject 'Schoolbank op de werkplek'.
  2016-2017     2017-2018     2018-2019    
Aantal aangeboden standaardtrajecten         6       19       41
Aantal opleidingsverstrekkers        28       83      200
Aantal geschatte werkplekken (op 1/10/2018)        141       762     3.498
Aantal leerlingen (op 1/10/2018)        133       433      1.163

 

Figuur 1. Overzicht van het aantal goedgekeurde duale erkenningen per schooljaar.

Als een onderneming een duale leerwerkplek wil aanbieden om een leerling op te leiden, dan is deze sinds 1 juli 2016 bij decreet verplicht om een erkenning aan te vragen.  Een onderneming dient deze erkenning aan te vragen voor elke opleiding die ze wil aanbieden en voor elk van haar vestigingen. In het eerste schooljaar van de proeftuinen werden 264 erkenningsaanvragen goedgekeurd. Dit aantal nam toe tot een totaal van 1.389 (1.125 nieuwe goedkeuringen) in 2017-2018 en 2768 (1.379 nieuwe goedkeuringen) in 2018-2019 (zie figuur 1). Een onderneming kan - eventueel over haar verschillende vestigingen heen - één of meerdere werkplekken aanbieden, waarbij een werkplek verwijst naar een erkende plaats die voorzien is om een jongere op te leiden. Waar het aantal werkplekken in het schooljaar 2016-2017 nog beperkt was tot 141, is er momenteel al een aanbod van 3.498 werkplekken (zie tabel 1). Een overzicht van de locatie van de duale werkplekken en opleidingsverstrekkers kan gevonden worden op zetjezelfopdekaart.syntravlaanderen.be.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten