1 jaar ODIN in cijfers

ODIN is 1 jaar geworden! Dat verdient een overzicht. Hoe kwam ODIN tot stand? Wat zijn de toekomstplannen? En wat leert Google Analytics ons over het aantal bezoekers en de meest populaire bijdrages? Dat en veel meer licht eindredactrice Lieve Lembrechts voor u toe.

Hoe het begon

Om een onderbouwd, evidence based beleid te kunnen opzetten, is er nood aan kwaliteitsvolle informatie. Maar wij – binnen de studiedienst van SYNTRA Vlaanderen - merkten dat dergelijke informatie vaak versnipperd, moeilijk te vinden of weinig toegankelijk is. Teksten zijn soms heel technisch, bevatten veel jargon of zijn gewoon erg lang. Niet iedereen vindt de tijd om dergelijke informatie door te nemen. Met ODIN wilden we dat verhelpen: door kennis en inzichten te delen in relatief korte teksten, moeten onze stakeholders toegang krijgen tot informatie die voor hen relevant kan zijn. Het was al snel duidelijk dat diverse domeinen aan bod dienden te komen: duaal leren, ondernemerscompetenties, levenslang leren, innovatie, digitalisering, enzovoort.

De informatie moest ook afgestemd zijn op uiteenlopende types stakeholders. Van beleidsmedewerkers tot onderzoekers, schooldirecties, HR-medewerkers en ondernemers: we wilden voor iedereen die ernaar op zoek is, interessante inzichten aanbieden op een toegankelijke manier. Een website is daarvoor ideaal: geïnteresseerden kunnen die raadplegen waar en wanneer ze willen. En wij kunnen kort op de bal spelen door in te zoomen op actuele, relevante thema’s.

Binnen de studiedienst van SYNTRA Vlaanderen ontstond zo het idee om een kennisplatform te ontwikkelen. We vroegen onze stakeholders hoe zo een kennisplatform er moest uitzien, en welke informatie ze daarop wilden vinden. We gingen aan de slag om tot een passende website te komen.

De geboorte van ODIN

En zo ontstond ons kennisplatform, dat we ODIN doopten, naar de mythologische god van de kennis en de wijsheid. Maar ODIN geeft ook weer voor welke thema’s en benadering het kennisplatform staat: Ondernemerscompetenties en Duaal leren INsights.

ODIN werd op 25 februari 2019 gelanceerd. Het kennisplatform startte met 3 rubrieken: een rubriek die focust op onderzoek & beleid, een rubriek die cijfergegevens kadert en een interviewrubriek.  In november 2019 bleek het inhoudelijk nodig om een bijkomende rubriek te creëren: conferenties & studiebezoeken. Die nieuwe rubriek was ook onmiddellijk de juiste plaats om praktische en inhoudelijk informatie te verzamelen over onze Conferentie Duaal Leren, die we op 11 februari in Leuven organiseerden.

Co-creatie als basis

ODIN mag niet alleen het product zijn van (de studiedienst van) SYNTRA Vlaanderen. Van in het begin was co-creatie dan ook de sleutelterm voor het uitdenken en uitwerken van ons kennisplatform. Nog voor er sprake was van ODIN, verzamelden we informatie bij onze stakeholders om de toekomstige website af te stemmen op hun behoeftes en voorkeuren, zowel naar inhoud als vorm toe. Bovendien werd de website zelf zo gebouwd dat lezers makkelijk feedback of suggesties kunnen geven. Ook onderaan deze bijdrage kunnen jullie, onze lezers, feedback geven door een korte enquête in te vullen. We doen ook aan co-creatie in die zin dat we externen aanmoedigen om (mee) bijdrages schrijven.

In tijden waarin we overspoeld worden met informatie, is het goed te kunnen terugvallen op betrouwbare kennisplatformen die relevant nieuws en onderzoek bundelen. ODIN is daar voor mij als onderzoeker zeker één van.
Johan Desseyn
tech-oriented social scientist – Mpiris

Diverse auteurs en diverse bijdrages

Om de ODIN-rubrieken te vullen, zijn er teksten nodig, en auteurs die teksten schrijven. Sinds de lancering van ODIN schreven 22 medewerkers van SYNTRA Vlaanderen een bijdrage. Maar we betrekken ook externe auteurs, die niet aan SYNTRA Vlaanderen verbonden zijn. In totaal konden we tijdens het eerste ODIN-jaar ook 22 externen aantrekken om een tekst te schrijven, gaande van consultants en onderzoekers tot HR- en beleidsmedewerkers. In totaal zorgden ze voor 52 bijdrages. Die gaan over diverse thema’s. De drie meest populaire bijdrages gaan over de Conferentie Duaal leren, competentieverschuivingen en skills in de creatieve sector (top 10: zie inzet).

Talrijke bezoekers en talrijke clicks

Over 1 jaar tijd werd ODIN bezocht door maar liefst 7 889 verschillende bezoekers, die samen de website in totaal 14 395 keer bezochten. Dat betekent dat bezoekers gemiddeld 1,82 keer op bezoek komen, maar dat is maar een gemiddelde. Zo tellen we 1 418 bezoekers die tussen de 15 en 100 keer langskwamen; 379 bezoekers die ODIN tussen de 101 en 200 keer bezochten, en bijna 200 bezoekers die maar liefst meer dan 200 keer naar de website surften.

 

Alle bezoekers samen klikten 33 179 pagina’s aan. Bij elk bezoek worden dus gemiddeld 2,3 pagina’s bekeken, maar ook daar gaat het maar om een gemiddelde. Het aantal bezochte pagina’s per bezoek varieert sterk. Bij ongeveer 12 500 (van de 14 395) bezoeken werden 1, 2 of 3 pagina’s bezocht. Maar bij ongeveer 300 bezoeken werden tussen de 10 en 20 pagina’s bekeken, en bij 142 bezoeken zelfs 20 of meer pagina’s tijdens één bezoek aan de website.

 

Een bezoek duurt gemiddeld 1,48 minuten, maar dat is over alle bezochte pagina’s heen bekeken. Gerichte bezoeken, bijvoorbeeld bedoeld om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of de conferentie, zijn doorgaans kort. Wanneer bezoekers naar ODIN komen om een bijdrage te lezen, dan duurt hun bezoek beduidend langer, doorgaans gemiddeld meer dan 3 minuten. Zo blijven bezoekers gemiddeld bijna 5 minuten stilstaan bij de artikels die focussen op toekomstige competentieverschuivingen en het skills strategy diagnose rapport. Dat wijst erop dat de bijdrages aandachtig gelezen worden.

ODIN is een ideale cocktail: een portie onderzoek met een snuifje cijfers, een scheut beleid en afgewerkt met praktijkvoorbeelden, een schijfje levenslang leren en als kers op de taart duaal leren.
Evelien Verschroeven
expert in innovatie en ondernemerschap

Maandelijkse nieuwsbrief

Op enkele uitzonderingen na, zoals vakantieperiodes, sturen we maandelijks een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de nieuwe publicaties die de maand voordien op ODIN verschenen. Ook worden relevante beslissingen van de ministerraad samengevat, updates meegegeven over onderzoek en evenementen aangekondigd.

De teller van het aantal abonnees staat momenteel op 472. Medewerkers van ondernemingen, sectoren, vakbonden, opleidingsverstrekkers, onderwijskoepels, lokale besturen, overheid en beleid, onderzoekers, consultants enzovoort … ze vonden allen de weg naar de ODIN-nieuwsbrief. En uit onze analyses blijkt dat maandelijks ongeveer de helft van de abonnees de nieuwsbrief aanklikt.

Wat de toekomst ODIN brengt

Op dit moment maken we werk van een literatuurdatabank. In die databank gaan we informatie verzamelen en - voor zover mogelijk - downloadbaar maken die nu vaak verspreid zit, over duaal leren, levenslang leren, ondernemerscompetenties en alles wat daarbij aanleunt. Op die manier wordt de informatie voor iedereen vindbaar en toegankelijk, op één plaats: ODIN.

Ook willen we cijfers over duaal leren toegankelijk maken voor een groot publiek, door interactieve grafieken aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan grafieken die het aantal duaal lerenden weergeven, naar regio, en de evolutie van hun aantal doorheen de tijd.

Boeiende plannen dus, waar we u graag in meenemen!

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten